Bläddra

Mellan himmel och jord Lärarhandledning

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Mellan himmel och jord Lärarhandledning

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Lärarhandledningen är en faktabank som ger läraren ”kött på benen” för att kunna berätta inspirerande och ge eleverna förförståelse. Där finns också gott om kopieringsunderlag med bland annat blindkartor och fördjupningstexter.

Någon övningsbok behövs inte – elevbok och lärarhandledning är helt tillfyllest för en engagerad och engagerande undervisning i geografi.