Bläddra

Minnesrörelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Minnesrörelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
"Minnesrörelser" är en avhandling i litterär gestaltning som ställer frågor kring minne, fiktion, dokument och berättande. Ett insamlat dokumentärt material från Tyskland och Sverige med en tyngdpunkt i andra världskriget är utgångspunkten för Helga Krooks projekt, där fem författare får i uppdrag att skriva fritt utifrån materialet. Det kretsar kring familjen som plats för historieskrivning, minnespolitik och hur minnen och frånvaron av minnen kan vandra mellan generationer. Vad kan det innebära att berätta en annans historia? Vems historia är det då och vem är det som berättar? Hur kan tomrum för okända berättelser uppstå? Vad kan snedstrecket betyda mellan original/översättning, ruin/rekonstruktion, dotter/dotter? "Minnesrörelser", som utgörs av sex separata böcker i en box, kan betraktas som en gestaltning av en berättarproblematik som undersöks innanför skilda praktiker.