Bläddra

När det rätta blir det lätta : En ESO-rapport om nudging

Kategorier: Juridik
Köp här

När det rätta blir det lätta : En ESO-rapport om nudging

Kategorier: Juridik
Köp här
Borde kommunerna måla gröna fotsteg fram till soptunnorna eller skicka uppmuntrande SMS till komvuxdeltagare? Alltså använda beteendeinsatser så kallad nudging i politiken?

Flera länder, däribland Storbritannien, USA och Nederländerna, utnyttjar insikter från beteendevetenskap när olika åtgärder utformas. Tanken är att få individer att fatta bättre beslut utan att handlingsfriheten för den skull inskränks. Små förändringar i människors valsituationer kan på så sätt göra det lättare att nå politiska mål.