Bläddra

Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa. SOU 2017:47. Förslag för ett långs

Kategorier: Juridik
Köp här

Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa. SOU 2017:47. Förslag för ett långs

Kategorier: Juridik
Köp här
Kommissionen pekar i sitt slutbetänkande ut inriktning på stegen mot en god hälsa och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet. Det handlar bland annat om:
  • utbildning,
  • arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
  • inkomster och försörjningsmöjligheter,
  • boende och närmiljö,
  • levnadsvanor,
  • kontroll, inflytande och delaktighet, samt
  • en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med mer likvärdiga livsvillkor inom dessa områden kommer också en mer jämlik hälsa, och kommissionen lägger ett antal förslag som ska kunna bidra till en sådan utveckling.

Särskild utredare: Olle Lundberg

Köp den tryckta utredningen och ta del av analyser och förslag!