Bläddra

NLP och hälsa : att använda NLP för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande

Köp här

NLP och hälsa : att använda NLP för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande

Köp här
Är hälsa detsamma som att inte vara sjuk? Nog betyder väl hälsa mer än så. Fysisk hälsa är både ett tillstånd och en förmåga, energin och möjligheten att göra det vi tycker om och har glädje av att göra samt förmågan till självaktning. Det finns ingen universalkost, inget motionsschema, inte heller någon metod för positivt tänkande som alltid fungerar för alla. Behoven skiftar, inte bara mellan människor, utan även för samma människa vid olika tidpunkter. Du kommer att få lär dig hur du ska modellera dina egna sinnestillstånd och hur du ska förbättra din hälsa.