Bläddra

NLP och ledarskap

Köp här

NLP och ledarskap

Köp här
Det framstår klart för många idag att en avgörande faktor i ett lyckat ledarskap är förmågan att kommunicera. NLP baseras på studiet av framgångsrika personer i olika avseenden och ur detta studium har en rad mycket kraftfulla kommunikationstekniker vuxit fram. NLP och ledarskap är en av de absolut bästa i en rik flora av NLP-litteratur som visar på användningen av dessa tekniker i en ledarskapssituation. Författarna som är välkända NLP-experter ger mängder av värdefull hjälp i frågor som till exempel: hur man når fram med sitt budskap, hur man motiverar andra, hur man använder verbalt språk och kroppspråk och mycket annat.