Bläddra

Norstedts stora engelska ordbok : CD skollicens : engelsk-svensk/svensk-engelsk.270.000 ord och fraser

Köp här

Norstedts stora engelska ordbok : CD skollicens : engelsk-svensk/svensk-engelsk.270.000 ord och fraser

Köp här
Norstedts stora engelska ordbok är Sveriges största ordbok till och från engelska. Den har blivit ett standardverk, inte minst för universitetsstudier.


Nya ord uppkommer kontinuerligt och intar sin plats i språket. Samhällets utveckling och förändring avspeglar sig i ordförrådet, och de områden där de största förändringarna sker brukar också vara högaktuella samtalsämnen i den offentliga debatten, i yrkeslivet och i privatlivet.


Det blir allt viktigare för allt fler att kunna förstå och uttrycka sig på engelska, inte minst i yrkeslivet. Då är en aktuell, tillförlitlig och innehållsrik ordbok ett nödvändigt arbetsredskap.