Bläddra

Oceanien höjdskikt, system

Köp här

Oceanien höjdskikt, system

Köp här
Skala 1:9 milj., format 160 x 120 cm.
Topografisk väggkarta över Oceanien. Den visar kontinentens topografi med tydliga bergskedjor och geografiska namn.

Läs mer
Kartan har röda gränser och tydliga ländernamn samt alla viktiga orter. Denna kartserie är speciellt framtagen för att passa undervisningen i geografi tillsammans med Libers Atlas för gymnasiet.
Kartorna är tryckta på plast och finns för upphängning i skensystem eller som portabla kartor med möjlighet att flytta dem mellan olika klassrum.