Bläddra

Online Datorkunskap Elevbok Windows XP

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Online Datorkunskap Elevbok Windows XP

Kategorier: Informationsteknik
Köp här


Online är ett läromedel för kursen Datorkunskap på gymnasiet och komvux men passar också för andra grundläggande datakurser, t ex ECDL och MOUS. Elever som använder Online har en bra manual att återvända till.


Online ger tydliga steg-för-steg instruktioner kring varje moment och till flertalet moment finns en kort funktionsövning.

Sist i boken finns ett kapitel som innehåller programintegrerade uppgifter, miniprojekt, som kräver att man använder tidigare inhämtade kunskaper om delprogrammen.

Webbstöd
Till Online finns ett avgiftsfritt webbstöd med nära kopplingar till boken på www.nok.se/online. Här finns övningsfiler, extratexter, lärarstöd och diagnostester.