Bläddra

Pornografi

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Pornografi

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Det här numret av Res Publica är inte pornografiskt. Om pornografi i största allmänhet handlar det knappast heller. Läsaren bör inte vänta sig några plaidoyer för porr (som på 60-talet) eller någon pamflett mot detsamma (som under de följande decennierna). det här numret handlar framför allt om hur pornografin diskuteras så här i slutet av seklet, hur den döms ut eller försvaras, identifieras med våld mot kvinnor eller tillskrivs en utopisk potential för en rad grupper i samhället eller helt enkelt utgör ett studieobjekt i egen rätt eller som rik källa till kunskap om vår kultur.