Bläddra

reboot – omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114 : Slutbetänka

Kategorier: Juridik
Köp här

reboot – omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114 : Slutbetänka

Kategorier: Juridik
Köp här
Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför beskrivas som en omstart reboot av politiken för digitalisering inom den offentliga sektorn. De förslag som återges i detta slutbetänkande, liksom förslagen i utredningens delbetänkande (SOU 2017:23, se Relaterade produkter, till höger) bygger vidare på dessa åtgärder och är avsedda att komplettera dem.

Ur innehållet:
  • förslag till lag om statlig elektronisk identitetshandling
  • förslag till lag om infrastruktur för digital post
  • förslag till förordning med mål för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete
  • individ och myndighet i det digitala samhället
  • effektiv styrning av en samverkande förvaltning

Särskild utredare: Hans-Eric Holmqvist

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!