Bläddra

Reglering av alkoglass m.m. produkter SOU 2017:59 : Delbetänkande från Utre

Kategorier: Juridik
Köp här

Reglering av alkoglass m.m. produkter SOU 2017:59 : Delbetänkande från Utre

Kategorier: Juridik
Köp här
Uppdraget har gått ut på att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring. Arbetet har utförts med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet.

Bland förslagen:
  • att alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kanantas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker
  • försäljning till konsument föreslås ske genom Systembolaget, inom ramen för detaljhandelsmonopolet, samt genomservering genomförd av aktörer som har serveringstillstånd
  • föreslår att marknadsföringen, i den mån det är möjligt, ska följa den reglering som i dag finns avseende marknadsföring av alkoholhaltiga drycker
  • tillsyn i fråga om detaljhandel och servering i möjligaste mån ska ske inom befintlig organisation och genom deorgan som i dag utför denna tillsyn i fråga om alkoholdrycker; kommuner och Polismyndighet, länsstyrelser, och Folkhälsomyndigheten
  • att samma straffrättsliga regler i alkohollagen som gäller alkoholdrycker huvudsakligen ska gälla te.x. alkoglass

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Köp delbetänkandet och ta del av analyser och förslag!