Bläddra

Rehabilitering och arbetsmiljö : praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Rehabilitering och arbetsmiljö : praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utspridda i olika regelverk och tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd.

Denna bok är en praktisk handbok som kan vägleda både arbetstagare och arbetsgivare vid en arbetsinriktad rehabilitering och vår förhoppning är att steg-för-steg modellen ska förenkla varje fas i rehabiliteringen och klargöra gränserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Förutom det arbetsinriktade rehabiliteringsansvaret vägleder boken på ett pedagigiskt sätt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Boken behandlar även de senaste förändringar av regelverket inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Följande ämnen aktualiseras i boken: - Arbetsinriktad rehabilitering - Praxis inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Brottspåföljder inom arbetsmiljö - Det systematiska arbetsmiljöarbetet - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Boken är användbar i bl.a. utbildningssammanhang, i det praktiska arbetslivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och advokater samt arbetsrättsjurister.

Martha Gurmu, var tidigare chefsjurist vid Fysioterapeuterna med inriktning på arbetsrätt och är nu verksam som chefsförhandlare vid Sveriges Läkarförbund.

Annika Blekemo, är huvudlärare i arbetsrätt vid Stockholms Universitet, ofta anlitad föreläsare och konsult i organisationer och näringsliv samt innehavare av den juridiska byrån Heliantrop.