Bläddra

Res Publica : 61, Vanitas

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Res Publica : 61, Vanitas

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Det kan tyckas överflödigt att i den sensationella samtiden påminna om förgängelsen, men genom att ge inblick i medeltidens och 1600-talets vanitasföreställningar vill temat i detta nummer av Res Publica i motsättning till den massmediala och avtrubbande dödsbilden vara en påminnelse om det uppenbara, döden som uppenbar hemlighet.