Bläddra

Revisionschecklista för ISO 9001:2000 (elektronisk)

Köp här

Revisionschecklista för ISO 9001:2000 (elektronisk)

Köp här
Nu finns det äntligen ett bra underlag när du vill gå igenom ditt ledningssystem för kvalitet och övertyga dig om att systemet uppfyller kraven i ISO 9001:2000!<br><br>Revisionschecklista för ISO 9001 på cd är dels en utmärkt lathund när du går igenom kraven i ISO 9001 och dels ett smidigt elektroniskt verktyg där du kan sammanställa dina uppgifter direkt utan att behöva använda papper. Användbar när du arbetar med internrevision.