Bläddra

Richbook Historia Antiken

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Richbook Historia Antiken

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Richbook Historia Antiken behandlar antikens historia. Med själva termen antiken brukar man huvudsakligen syfta på Grekland och Romarriket men här kommer även andra betydande riken att tas upp, inte minst eftersom dessa har givit viktiga kulturimpulser till grekerna som i sin tur förde dessa vidare till romarna. Antiken som term syftar på kulturen i Medelhavsområdet och därför har inte Indien eller Kina här tagits med i någon högre omfattning. Eftersom historikern jobbar med skriftliga källor finns även många kulturer och folkslag kring Medelhavet som här inte kommit med trots att de var nära grannar till både greker och romare. Däremot har högkulturerna i Mesopotamien och Egypten efterlämnat ett betydande skriftligt material varför dessa samhällen behandlas ganska utförligt jämte de grekiska staterna och Romarriket.