Bläddra

Richbook Historia Medeltiden

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Richbook Historia Medeltiden

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Richbook MEDELTIDEN Interaktiverande historia del 2 Richbook Historia i fyra delar: Detta digitala läromedel i historia utgår från ett europeiskt perspektiv, vilket betyder att det berör både inre och yttre faktorer som har påverkat Europas utveckling. Innehållet grundas på skrivna källor, alltifrån kilskrift under Antikens förhistoria fram till våra dagars skriftspråk. Richbook Medeltiden struktur: Denna Richbook består av fem kapitel, Tidig medeltid, Karolingiska rikets tid, Högmedeltiden, Senmedeltiden och avslutas med ett övningskapitel där innehållet i de fyra föregående kapitlena repeteras. Uppbyggnaden av textkapitlena inleds med en videointroduktion i 3D-format. De följande sidorna består sedan av illustrerade textbaserade sidor där varje sida avslutas med en mindmap-övning för repetition av texten. Funktioner: Texten innehåller även länkar till ett integrerat lexikon där den studerande kan fördjupa sina kunskaper om olika personer och händelser i historien. För ytterligare fördjupning finns ett källanalysverktyg med sökmotor för att kunna ta del av aktuell forskning på området. Genom verktyget övar den studerande även på källanalys, vilket har blivit en allt viktigare ingrediens för effektiv inlärning genom webbens framväxt. Repetition: Varje textkapitel avslutas med ett antal övningar som dels innehåller ett test och dels en rad olika analyserande skrivövningar. Detta vid sidan av det stora avslutande repetitionskapitlet som innehåller ett större test och ett antal andra mer avancerade interaktiva övningsuppgifter. Målgrupp Gymnasium, Universitet och "Det livslånga lärandet" Licensformer: Användarlicens 6 eller 12 månader - online/abonnemang Organisationslicens 12 månader - online/abonnemang (Körs från våra servrar) Organisationslicens - online/engångsköp (Körs från egen server med SCORM-kompatibelt LMS)