Bläddra

Ritnläsn lektion 6+prov

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Ritnläsn lektion 6+prov

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Elevmaterial
Läromedlet innehåller 9 häften (lektioner) med lektionsprov och ett häfte med slutprov. Häftena kan beställas som komplett sats eller var för sig.
Modellsats
Modellsatsen består av olikformade klotsar som används i undervisningen.
20 övningar
Läromedlet är en påbyggnad till den självinstruerande kursen i ritningsläsning.