Bläddra

Skjutvapen och explosiva varor. Ds 2017:24. : Skärpta straff för de grova b

Kategorier: Juridik
Köp här

Skjutvapen och explosiva varor. Ds 2017:24. : Skärpta straff för de grova b

Kategorier: Juridik
Köp här
Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt våld där skjutvapen varit involverat har ökat. I den här Ds:n föreslås därför att minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Vidare förslås att minimistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Även vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås.

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!