Bläddra

Slimmat, snabbt och svenskt : samverkan och ledarskap under Sverigeförhandlingen om höghastighetståg. VR 2018:04

Kategorier: Juridik
Köp här

Slimmat, snabbt och svenskt : samverkan och ledarskap under Sverigeförhandlingen om höghastighetståg. VR 2018:04

Kategorier: Juridik
Köp här
Rapporten skildrar samhällsbyggande och projektledning i form av en fallstudie av Sverigeförhandlingens arbete för nya höghastighetsbanor, stadstrafiksystem och bostadsbyggande.

Ambitiösa förberedelser, omfattande samråd och kraftfullt genomförande är en ledarskapsmodell som tjänat Sverige väl. Men fungerar det svenska sättet att leda projekt och företag och bygga samhällen i en allt mer kortsiktig, avreglerad och globaliserad miljö? Är svensk innovationsledning och managementkompetens omhuldad för några decennier sedan med Jan Carlzon och Percy Barnevik som mest kända namn fortfarande en komparativ fördel?

Med bakgrund av dessa och liknande frågeställningar har rapporten haft följande syften: att kartlägga Sverigeförhandlingens samverkan, förankring och genomförande att studera effekterna av ambitiöst förberedelsearbete och omfattande samråd tillsammans med snabbt och kraftfullt genomförande i processer som bygger på svensk ledarskapstradition, samt att belysa om dessa kunskaper och erfarenheter kan utgöra en konkurrensfördel för Sverige i olika sammanhang.

Med den utgångspunkten har författaren och utredaren Pär Isaksson på Vinnovas uppdrag följt Sverigeförhandlingen, där staten förhandlat med kommuner runtom i landet om höghastighetsjärnväg, spårvagnsprojekt och bostadsbyggande. Resultaten presenteras i denna rapport.