Bläddra

SOL 3000 Levande historia 7-9 Stordior 7-9 med lärarhandledning

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

SOL 3000 Levande historia 7-9 Stordior 7-9 med lärarhandledning

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här


Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur böckerna. Du kan också gratis ladda ned lärarhandledningarna till Fokus-böckerna.

Det här är SOL 3000 Levande historia:

Grundmaterial
Elevbok
- Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk 6, 7, 8 och 9)
CD-böcker
- Inläsningar av elevböckernas texter.
Lärarpraktika
- En pärm till varje årskurs och ämne.
Stadiebok för åk 79
- Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs 79 i ett ämne.
Horisont
- Här har vi samlat alla elevböcker för en årskurs (finns för åk 7, 8 och 9).

Extramaterial
Tidslinjen
- En långsmal plansch där eleven får en helhetsbild av den historiska kronologin och hur olika händelser förhåller sig till varandra tidsmässigt.
Stordior
- 26 stordior i fyrfärg (bilder ur elevböckerna) och en lärarhandledning. I hand- ledningen finns texter och uppgifter till varje bild i form av kopieringsunderlag med fri kopieringsrätt. 
Frågebank
- Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov.

Lättmaterial
Minikurs
- Lättare versioner som används tillsammans med den ordinarie elevboken.
Fokus, elevbok
- För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk.
Fokus, arbetsbok
- Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker.
Fokus, arbetsbok med ordlista
- Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk.