Bläddra

SOL 3000 Religion och liv 8 Lärarpraktika

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

SOL 3000 Religion och liv 8 Lärarpraktika

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här


SOL 3000 Religion och liv 69 skildrar världen ur olika perspektiv, t ex vad gäller manligt kvinnligt, då och nu. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur böckerna. Du kan också gratis ladda ned lärarhandledningarna till Fokus-böckerna.

Det här är SOL 3000 Religion och liv:

Grundmaterial
Elevbok
- Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk 6, 7, 8 och 9)
CD-böcker
- Inläsningar av elevböckernas texter.
Lärarpraktika
- En pärm till varje årskurs och ämne.
Stadiebok för åk 79
- Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs 79 i ett ämne.
Horisont
- Här har vi samlat alla elevböcker för en årskurs (finns för åk 7, 8 och 9). 

Extramaterial
Frågebank
- Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov.
Tre syskonreligioner

Lättmaterial
Minikurs
- Lättare versioner som används tillsammans med den ordinarie elevboken.
Fokus, elevbok
- För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk).
Fokus, arbetsbok
- Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker.
Fokus, arbetsbok med ordlista
- Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk.