Bläddra

SOL 3000 Samhälle i dag 8 Lärarpraktika

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

SOL 3000 Samhälle i dag 8 Lärarpraktika

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här


SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i dag:

Grundmaterial
Elevbok
- Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk 6,7,8 och 9)
CD-böcker
- Inläsningar av elevböckernas texter.
Lärarpraktika
- En pärm till varje årskurs och ämne.
Stadiebok för åk 79
- Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs 79 i ett ämne.
Horisont
- Här har vi samlat alla elevböcker för en årskurs (finns för åk 7, 8 och 9).

Extramaterial
Frågebank
- Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov.

Lättmaterial
Minikurs
- Lättare versioner som används tillsammans med den ordinarie elevboken.
Fokus, elevbok
- För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk.
Fokus, arbetsbok
- Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker.
Fokus, arbetsbok med ordlista
- Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk.