Bläddra

Strömmar, ordbok

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Strömmar, ordbok

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Ett nytt konfirmationsmaterial som utgår från elevens enskilda situation och konfirmandens egna frågor. Materialet uppmuntrar till personligt sökande och engagemang i kyrkan, samhället och internationellt.<br /><br /><i>Strömmar</i> har en väl genomarbetad pedagogik, som följer de nya riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete.<br /><br />Formgivningen är modern och tilltalande, med konstnärliga bilder som väcker intresse, associationer och frågor.<br /><br /><i>Strömmar</i> innehåller 14 aktuella avsnitt att användas i den ordning som passar den enskilda gruppen. En röd tråd finns rakt igenom materialet som håller ihop undervisningen och leder konfirmanden framåt mot en personlig tro.<br /><br /><i>Strömmar</i> är utgivet av Bokförlaget Libris i samarbete med Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission.<br /><br /><i>Strömmar består av: </i><i>Konfirmandbok</i> med 14 teman om vardera 6 sidor.<br /><br /><i>Ordbok</i> med förklaringar av centrala kristna begrepp, samt andra ord och ämnen som berörs i konfirmandboken.<br /><br /><i>Ledarbok</i> med pedagogisk introduktion samt förslag på samtalsfrågor och gemensamma uppgifter.