Bläddra

Svenska Folkbibeln 2014, NT&Psaltaren, Mellanformat, cabraskinn, svart, dragkedja

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Svenska Folkbibeln 2014, NT&Psaltaren, Mellanformat, cabraskinn, svart, dragkedja

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Bibeln, världens mest lästa bok, kallas ibland för ”Böckernas Bok”. Egentligen är det inte en enda bok utan en samling av böcker, sånger, tänkespråk och brev. Som ett träd med många grenar där inspirationen kommer från samma källa – Gud själv. Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Denna bibeltext är frukten av ett mångårigt arbete av kunniga bibelforskare med djup kärlek till Bibeln som Guds ord. Folkbibeln 2015 är en lätt reviderad version av Folkbibeln 1998, med ett modernare språk och bättre flyt i texten. De historiska noterna som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld har också utökats i denna utgåva. Med stor respekt för Bibeln som en helig skrift har översättarna gjort sitt yttersta för att komma så nära grundtextens betydelse som möjligt. Denna utgåva innehåller endast Nya Testamentet och Psaltaren. Fotnoter. Textstorlek: 8,5p.