Bläddra

Svenskan 7 Elevbok med webbdel

Köp här

Svenskan 7 Elevbok med webbdel

Köp här
Svenskan är en ny serie läromedel för svenska i grundskolan. Svenskan ger dig som lärare och dina elever en flexibel bas att utgå ifrån. Den passar lärare som vill skapa material själva men ändå vill ha en stabil bas att utgå ifrån, såväl "raketelever" som "normalelever", elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med Svenska som andraspråk. Svenskan har sin utgångspunkt i litteraturen och är ett heltäckande material. ELEVBOKENElevboken används för upplevelse, reflektion och diskussion. I marginalerna finns rikligt med ordförklaringar. Boken är indelad i fyra teman: Inuti och utanpå, Roligt och oroligt, Vi i världen och Fantasi. Varje tema följer en fast struktur där alla delar ansluter till temat: - Introduktion – underlag för reflektion och diskussion. - Lyssna – en roman introduceras. - Läs – ett utdrag ur samma roman. - Boklådan – innehåller alternativ för alla typer av elever. 5–7 romaner presenteras kort – alla hör samman med temat. - Klassikern – ett utdrag eller en novell, ibland omskriven till modern svenska. - Läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress. - Kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat. - Se film – förslag på film att se tillsammans. WEBBDELENBokens webbdel innehåller hela elevboken och faktabladen från pärmen som interaktiva e-böcker med text och ljud (med textföljning). Där finns även en fullspäckad digital övningsbok som ansluter till elevboken och pärmbladen. Här finns bl.a. ordträning, grammatikträning, hörövningar m.m.   Utsedd till Årets Digitala Läromedel 2011