Bläddra

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98 : Delbetänkande frå

Kategorier: Juridik
Köp här

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98 : Delbetänkande frå

Kategorier: Juridik
Köp här
Föreslår bland annat att.:
  • det ska införas utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.
  • det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen.

Utredningen bedömer att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till:
  • en mer effektiv brottmålsprocess,
  • kortare häktningstider,
  • minskad restriktionsanvändning,
  • ett effektivare brottsutredningsarbete,
  • bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och
  • minskad risk för press och hot mot förhörspersoner.

Särskild utredare: Fredrik Wersäll

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag! Se längre ned för relaterade utredningar m.m.