Bläddra

4 m Mental metod mot missbruk

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Köp här

4 m Mental metod mot missbruk

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Köp här
4M har utarbetats i ett samarbete mellan Fil.Dr.Lars-Eric Uneståhl och Britten Edenhed-Stål för att hjälpa människor med olika slag av missbruk eller beroende. Det baserar sig på Britten Edenhed-Stål´s egna erfarenheter. Programmet består av ett häfte med information och handledning samt 20 delprogram på 4 cd-skivor. Konceptet innehåller följande 4 delar: * Mental grundträning * Självbilds- och målbildsträning * Frihet från beroendet * Lust och livsglädje Metoden bygger på mental träning, som tillämpats inom idrottspsykologin under flera årtionden och lämpar sig för alla slag av beroendesjukdomar. Syftet är att skapa en ny och positiv självbild, livsglädje och att göra det autentiska JAGET betydelsefullt igen. Konceptet är helt nytt och är ett självhjälpsmaterial, vilket med fördel även kan användas av de medberoende. Metoden kan användas under eller efter en 12-stegsbehandling, men även som stöd och hjälp om en behandling inte kan eller vill påbörjas. Målet med programmet är att skapa en högre livskvalitet och minimera risken för återfall.