Bläddra

Absolut text : Om att läsa världen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Absolut text : Om att läsa världen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Vi uttrycker oss allt mer i text, var och en i sin filterbubbla, medan bokläsandet minskar.

Med utgångspunkt i sin fascination över läsande, skrivande, språket i sig – och tystnaden – rör sig Torbjörn Elensky i Absolut text från antiken till digitaliteten för att få en skymt av sprickan mellan framställning och verklighet. Hur kan vi på en djupare nivå förstå våra uttrycksmedel?

Kanske säger relationen mellan språk och värld mer om verklighetens komplexitet än om alla dem som försökt bemästra den – vare sig det gäller den experimentella modernistiska romanen, centralperspektivet i konsten eller den nya teknikens mörka favorisering av falska påståenden om världshändelsernas utveckling.

Absolut text är en lika lärd som pedagogisk essä om människans försök att förstå sig själv och den världen hon delar med andra.