Bläddra

Alla tiders historia 1b, digital, lärarlic. 12 mån

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Alla tiders historia 1b, digital, lärarlic. 12 mån

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Alla tiders historia 1b Interaktiv bok är en reviderad version av den tryckta boken med samma namn. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Kronologin kompletteras löpande med bland annat fördjupningar i historiesyn, olika förklaringsmodeller, historiedebatt samt övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument. Ett utökat och fördjupat avsnitt om historiebruk har tillkommit i den interaktiva boken. Syftet är att eleverna ska föra med sig en förståelse av hur historia skapas och används. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor.

Alla tiders historia1b interaktiv bok innehåller material som hjälper eleverna att tillgodogöra sig texten bättre. Det finns bland annat interaktiva tester efter varje kapitel, musikklipp från olika epoker samt film- och ljudklipp från olika arkiv. 

Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen och bland annat facit samt ytterligare arbetsuppgifter.

Alla tiders historia 1b Interaktiv bok passar dig som:

  • Söker ett läromedel eleverna tycker om att läsa och som gör historia roligt
  • Söker ett läromedel som inte bara har bra texter utan även innehåller frågor, uppgifter och övningar till historien
  • Tycker det är viktigt att eleverna arbetar med källkritik, historiesyn och historiebruk
  • Vill ha en bok som i omfång är väl anpassad till 1b-kursen

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har byggts ut och förändrats med tiden. Böckerna har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. I serien ingår böcker till alla gymnasieskolans kurser i historia. I serien ingår även en lärarwebb med ytterligare material att använda i undervisningen.

Huvudförfattare till Alla tiders historia 1b är Hans Almgren. Hans Almgren är gymnasielärare, lektor och erfaren läromedelsförfattare.