Bläddra

Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 38-39

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 38-39

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här
Detta nummer av Arche, 2012:38-39, utgör delvis en fortsättning på det tema kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) som inleddes i nummer 2011:34-35. Tonvikten ligger denna gång mer på Foucaults betydelse för diskussionen om psykiatrin än på verkets filosofiska och litterära implikationer. Andra teman som behandlas i numret är bland annat universitetet samt Hans Hedlunds arkitektur.