Bläddra

Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 60-61

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 60-61

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Arche nr 60-61 med texter om bland annat arkitekten Giovanni Battista Piranesi och Evert Taube.