Bläddra

Att bygga framtidens urbana stad

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att bygga framtidens urbana stad

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi är på väg in i ett kunskapssamhälle vars främsta produktivkraft bygger på mänskligt tänkande och mänskliga möten. Den kanske viktigaste politiska uppgiften inför framtiden är att hitta nya stadsvisioner som sätter människan i centrum. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Viveca Ax:son Johnson är ordförande i det familjekontrollerade Nordstjernan AB och hon är styrelseledamot i olika bolag inom Nordstjernangruppen. Hon är även ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål som stödjer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och spridning av forskningsresultat.