Bläddra

Att öka långsiktigheten

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att öka långsiktigheten

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur kan vi på ett bättre sätt forma samhället och dess institutioner och spelregler på ett sätt som bidrar till ett mer långsiktigt tänkande och handlande och en demokratiskt, ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling? Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Jesper Strömbäck är huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission. Under tiden för det uppdraget är han tjänstledig från Mittuniversitetet, där han är professor i journalistik och medie­ och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation.