Bläddra

Bang 1(2012) Tema lägesrapport

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Bang 1(2012) Tema lägesrapport

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
I årets första nummer av Bang har vi begärt in en lägesrapport. Vi bjuder bland annat på Tiina Rosenbergs betraktelse över vad som hänt med queerordet. Maria Bexelius synar det helvete som det innebär för kvinnor och hbt-personer att gå igenom asylprocessen i Sverige. I kristider som denna efterlyser Katrine Kielos feminister i den ekonomiska debatten. Vad ska vi med jämställdhetspolitiken till? Katharina Tollin ställer sig frågande. Nasim Aghili ger feminismen en sista chans. Dessutom: Neneh Cherry om Whitney Houston!