Bläddra

Carl von Linnés skånska resa 1749

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här

Carl von Linnés skånska resa 1749

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här

Den sista av de resor som Linné gjord gick till Skåne. För Linné utgjorde uppdraget denna gång ett välkommet avbrott från de betungande rutinerna vid universitetet. Han reste dessutom första gången i egen vagn. Väl på plats beskådar han framgångsrika tallplanteringar som han tycker bör göras ännu större såatt bönderna ”ej må så mycket sucka både öfwer skogsbrist och sandens flygande”. Linné konstaterar även att här skulle kunna odlas ”lilier och lökwäxter af tulipaner, hyacinter och andra blomster-saker, om nationen en gång skulle få samma smak för detta kram som utlänningen”.

Denna utgåva illustreras av Gunnar Brusewitz. Texten har redigerats av professor Sigurd Fries och amanuens Lars-Erik Edlund, bestämningen av växter respektive djur har ombesörjts av professor Magnus Fries och assistent Göran Andersson, översättningarna från latinet av fil. mag. Ingegerd Fries.