Bläddra

Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Vad händer när vi läser en text? Varför kan samma text tolkas på så många olika sätt – men ändå inte hur som helst?

I den här boken vill författaren ge en helhetsbild av texttolkningsproblematiken. Tolkningen beskrivs som en ”hermeneutisk båge” där vår första spontana förståelse av en text prövas och nyanseras genom metodisk analys, med målsättningen att nå fram till en kreativ tillämpning av texten.

Den skapande läsaren riktar sig i första hand till dem som i sina studier, t.ex. i religionsvetenskap, filosofi, historia eller litteraturvetenskap, ställs inför uppgiften att skriva uppsatser och avhandlingar. Genom dessa skriftliga arbeten skall studenten visa sin förmåga att tolka vetenskapliga texter, skönlitteratur, tidningsartiklar eller andra skrivna källor. Att avlägga en examen inom en viss akademisk disciplin innebär att bli bedömd som en kompetent uttolkare inom det egna ämnesområdet. Kompetens handlar inte bara om insamlad kunskap, utan också om praktiska färdigheter, där man visar sin förmåga att tillämpa det man har lärt sig. Boken erbjuder läsaren redskap för att komma vidare i denna kreativa tolkningsprocess.