Bläddra

Den universelle läraren

Köp här

Den universelle läraren

Köp här
Utdrag ur del 1

"Sedan tidernas begynnelse har samma sol lyst över alla mänsklighetens religioner. Den har sett dem stiga till inspirationens och hängivenhetens höjder, och sjunka till tävlan om makt, inflytande och rikedomar, medan dess företrädare inmutat den ende Guden som sin – och den enda rätta vägen som sin egen. I historiskt perspektiv kan vi se hur varje religion har växt fram i en speciell tid och utifrån speciella omständigheter för att tillfredsställa människans innersta behov av att återförenas med universums ursprung.
Nu framträder en lärare, vars vision höjer sig över det förflutnas trosmotsättningar, fö att förkunna för världen att

alla trosläror är fasetter av sanningen

alla bidrar till dess förhärligande.

Bhagavan Sri Sathya Sai Babas namn omnämns ofta i samband med mirakler. Här kommer vi emellertid att koncentrera oss på hans budskap, som vittnar om guds sanna natur, om människan, religionen, ja, varje aspekt av det universum vi lever i…"