Bläddra

Diagnostisering av elever m läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Diagnostisering av elever m läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver i regel dels få hjälp med träning av vissa, för dem svåra, moment, dels få arbeta kompensatoriskt med det de är bra på.

Denna pärm innehåller ett diagnostiseringsmaterial som har som mål att utifrån en kvalitativ utredning få fram vad elev en tycker är lätt eller svårt när det gäller läsning och skrivning i skilda former. Elevens olika förmågor jämförs. I materialet, som främst är avsett för skolår 4-6, ges rekommendationer om hurresultaten kan tolkas och vilka åtgärder som är lämpliga att ar betavidare med, såväl i skolan som hemma. Testmaterialet avslutar pärmen.