Bläddra

Echo 5 Lärarhandledning Webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Echo 5 Lärarhandledning Webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Med verklighetsnära ämnen, genretexter, noveller och webbmaterial skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest.

Den webbaserad lärarhandledningen för Echo 5 och 6 innehåller bland annat:
* bedömningsmatriser till Final tasks
* provbank med två stora provpaket som testar alla färdigheter
* metodiska tips
* webbövningar
* ljudfiler
* facit till bokens uppgifter

Lärarhandledningen är ett abonnemang som löper över 12 månader och aktiveras av respektive lärare. I abonnemanget ingår handledning för både Main Issues och Short Stories (5, 6 eller Vocational).

Licenstid: 365 dagar