Bläddra

Ekonomisk brottslighet – Ett samhällsproblem med förhinder

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ekonomisk brottslighet – Ett samhällsproblem med förhinder

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i mitten av 1970-talet. Redan från början var den en konfliktladdad fråga. Motsättningarna har främst handlat om vad den är för något, vad den beror på och hur den ska bekämpas. I denna bok ges en grundlig genomgång av hur olika aktörsgrupper uppfattat detta sociala fenomen, och hur man utformat olika ställningstaganden och åtgärdsstrategier från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet.

Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden, men i vissa frågor görs jämförelser med utvecklingen i andra länder. I boken presenteras också de internationellt mest kända teorierna i fråga om den ekonomiska brottslighetens karakteristika, dess orsaker och bekämpande.

Genom att över tid analysera opinionsbildningen, policyutformningen samt vidtagna åtgärder mot ekonomisk brottslighet visar författaren hur ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt kan användas för att förstå och förklara en samhällelig konflikt.