Bläddra

En aura av gudomlighet

Köp här

En aura av gudomlighet

Köp här
"Det finns bara en ras…
mänskligheten
Det finns bara en religion…
kärlekens religion
Det finns bara en gud…
och Han är allestädes närvarande."
"OM"