Bläddra

Energibesiktning av byggnader : flerbostadshus och lokaler

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Energibesiktning av byggnader : flerbostadshus och lokaler

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler, utg 2

Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen från insamling av data kring byggnaden och genomförandet av den fysiska besiktningen till sammanställning och rapportering av energieffektiva åtgärdsförslag.