Bläddra

Enkla försök 2 lärarhandledning PDF

Köp här

Enkla försök 2 lärarhandledning PDF

Köp här
Denna lärarhandledning till Enkla försök 2 behandlar bakgrundsteori, tips, diskussioner och jämförelser relaterat till materialet i tillhörande arbetsbok i form av kopieringsunderlag/PDF för fri utskrivning. Materialet består av två böcker som innehåller fysikexperiment: Enkla försök 1 och Enkla försök 2 och båda arbetsböckerna har tillhörande lärarhandledning. Arbetsböckerna och lärarhandledningarna säljes separat. Enkla försök 1 och 2 är lämpliga för elever i särskolan, från 13-årsåldern och uppåt. Skollicens, ingen begränsning i tid eller antal elever. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är http://www.laraonline.se/ Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.