Bläddra

ERS AV 88309-01-3 Väder-värme A4 ring-pärm

Köp här

ERS AV 88309-01-3 Väder-värme A4 ring-pärm

Köp här
Väder-värme beskriver: ?olika meteorologiska instrument. ?väderiakttagelser. ?diagramföring över temperatur och lufttryck. ?vädersymboler och -kartor. ?uppbyggnad av varmluftsballong. ?kyla och isolering. ?hur man klär sig rätt. Vår serie i naturkunskap består av fyra häften. Till samtliga titlarmedföljer facit med möjliga elevsvar. Detta elevmaterial ingår i vår No - serie vilken omfattar 4 arbetsområden: ?biologi ?fysik ?kemi och ?naturkunskap. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig. Samtliga häften är utformade på ett mycket perceptionsvänligt sätt. Stor text, tydliga bilder, noggrant avvägd informationsmängd per sida samt väl tilltaget svarsutrymme. För samtliga material i No-serien gäller att de är primärt utvecklade för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10?16 år.