Bläddra

ERS AV 88309-39-6 HELP Start Extended Grundpaket (fysisk kortlåda)

Köp här

ERS AV 88309-39-6 HELP Start Extended Grundpaket (fysisk kortlåda)

Köp här
HELP Start grundpaket Extended är en utvidgad version av HELP Start. Extended versionen är utökad med datorträningsprogrammet HELP Spell Start Engelskan är vårt främsta världsspråk men samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Elever med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska och därför behövs den speciella pedagogiken i HELP Start. Den utgår från modern dyslexiforskning och tar hänsyn till det som brukar bli svårt för svensktalande elever med dyslexi i mötet med engelskan. I HELP Start arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet. Läromedlet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller en mängd varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är laboration och roligt, ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet samt ger möjlighet till överinlärning. HELP Start kan användas i specialundervisning från år 5 upp till vuxenundervisning och kan med fördel ges som intensivträning i perioder. Läromedlet har: ? en tydlig lektionsplan. ? använder multisensoriska tekniker. ? innehåller varierade övningar. ? böcker. ? datorprogram. HELP Start Paket innehåller fysiskt och webb-baserat material Fysiskt material: ? Text och arbetsböcker för en elev. (6+6 böcker) ? Låda med tavelkort. ? Lärarhandledning. Extra Text/ Arbetsböcker och extra Kortlåda finns som separata artiklar. Webb-baserat Material: ? 24 instruktions filmer ? Kopieringsunderlag (mallar, facit, ordlistor, kompletterande handledningsmaterial) ? Dator träningsprogramen Träna stavning/Säker på ljuden (webbapplikation) ? Dator träningsprogrammet Spell Start (webbapplikation) Programmen är i form av webbapplikatioern (iPad anpassade). Datorprogrammen säljs som skollicens, obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Det skickas alltid både student och lärarinloggning. Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa. Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se