Bläddra

ERS AV 88951-47-2 Optik

Köp här

ERS AV 88951-47-2 Optik

Köp här
Optik innehåller lättläst fakta och laborativa övningar vilka behandlar ämnen som ljuskällor, ljusets hastighet, spegelbilder, brännpunkter samt linser och spektrum. Optik ingår i ?No-serien? om Fysik. Häftena innehåller fakta, arbetsuppgifter och laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Till samtliga titlar medföljer ett facit med exempel på möjliga elevsvar. Samtliga material i ?No-serien? är primärt utvecklade för att passa elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder mellan åldrarna 10?16.