Bläddra

Exponent 1c, digital, elevlic, 6 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Exponent 1c, digital, elevlic, 6 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mångsidig matte som följer Gy 2011
Exponent är en serie mångfacetterade lärverktyg för gymnasiets matematikkurser. Exponent har genomgått en rejäl förvandling – kopplingen till ämnesplanerna är tydligare än innan, övningarna är fler och variationen större. Fullt utbyggd kommer serien att omfatta alla gymnasiekurser i matematik, för samtliga gymnasieprogram.

Exponent 1c används av elever på programmen NA och TE. De många varierande uppgifterna och tillämpningarna är naturvetenskapligt och tekniskt färgade.

Teorigenomgångar, tester och interaktiva laborationer
De interaktiva böckerna i Exponent-serien hjälper dig att modernisera matematikundervisningen. Du hittar en mängd använd bara verktyg, insprängda precis där eleverna behöver dem: teorigenom gångar i början av ett avsnitt, självrättande tester och prov i slutet samt interaktiva laborationer i anslutning till det stoff de berör. Laborationerna passar bra att göras i grupp med gemensam diskussion, och för elever som arbetar på egen hand finns färdiga frågor. Laborationerna är också ett utmärkt stöd för lärarledda genomgångar. Lärarversionerna av de interaktiva böckerna innehåller allt som finns i elevversionerna samt timplanering, prov med bedömningsanvisningar, svar till introuppgifter, reflektera och diskutera och andra användbara nyttigheter.

Med nya Exponent blir undervisningen mer mångsidig! I ämnesplanen står bland annat att elever ska ”ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik [och] digitala medier”. Forskare, både i Sverige och utomlands, är eniga om att matematikundervisningen behöver bli mer mångsidig. Denna mångsidighet handlar alltså inte bara om att träna olika matematiska förmågor, utan också om att variera arbetssätt och metoder.