Bläddra

Falukrönika I-III

Köp här

Falukrönika I-III

Köp här
Filmen inhåller:

Falukrönika I (1960-1970):
"Det mesta ska bort, de sörjande blir säkert få" säger Sven Nilsson i inledningen till filmen. Falun genomgår under dessa år en stor förvandling. Vi får se när de tre affärshusen på Stora Torget rivs och kommunalhus och bibliotek byggs. Falun får ny bussterminal och nytt polishus.

Falukrönika II (1957-1959):
I denna film får vi se hur den nya staden börjar växa fram. Krönikan bygger på två stycken filmer från slutet av 50-talet där man med stolthet visar upp hur trivsam och modern staden med omgivningar skulle bli. Här bygga hyreshus, det breddas gator och vi får nya vattensystem.

Falukrönika III (1948-1972):
Sven Nilssons mest aktiva tid som filmare i Falun var från 40-talet till början av 60-talet. I denna krönikefilm visar vi några av hans kortfilmer med mycket varierande teman. Flera filmer gjorde han också för sin egen firma, vilka visades i hans skyltfönster på Åsgatan.