Bläddra

Familj och Arbete : De dubbelt ratade

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Familj och Arbete : De dubbelt ratade

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kvinnorna dominerar alltmer inom den högre utbildningen. En följd av detta blir ett ökat antal lågutbildade män som blir förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad. Detta kommer i sin tur att få konsekvenser för deras livssituation, familjebildning och kulturvanor. De blir dubbelt ratade. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)